Online Αγορές

Οι επισκέπτες του irinimiller.com έχουν πρόσβαση σε πολλές δωρεάν υπηρεσίες (άρθρα, e-books, βιντεο/μαθήματα, κλπ) αλλά και τη δυνατότητα  αγοράς βιβλίων, e-books, προσωπικών ψηφιακών σεμιναρίων δημιουργικής συμπεριφοράς, προσωπικών ατομικών συναντήσεων μέσω Skype ή τηλεφώνου, και άλλων υπηρεσιών.

Τρόπος Πληρωμής

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το irinimiller.com αγοράζονται/πληρώνονται προκαταβολικά. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς με πιστωτική κάρτα, η πληρωμή προς το irinimiller.com γίνεται μέσω του αναγνωρισμένου φορέα συναλλαγών PayPal, όπου ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω λογαριασμού PayPal, ή μέσω της πιστωτικής του κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή γίνεται απευθείας στον ασφαλή ιστότοπο του PayPal.
Η ομάδα του irinimiller.com δεν παρεμβάλλεται με κανέναν τρόπο στη διαδικασία πληρωμής, οπότε και δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε στοιχεία πιστωτικών καρτών, και επομένως αποποιείται κάθε ευθύνης όσον αφορά σε δεδομένα πιστωτικών καρτών και γενικότερα συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Κάθε επισκέπτης που πραγματοποιεί αγορά στο irinimiller.com αναγνωρίζει πως ουσιαστικά συναλλάσσεται με τον οργανισμό PayPal και εμπιστεύεται τα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών στον εν λόγω φορέα με δική του ευθύνη.
Με κάθε πραγματοποίηση πληρωμής, ο αγοραστής λαμβάνει αυτόματα ενημερωτικό email από το PayPal με θέμα "your payment", το οποίο περιέχει την επιβεβαίωση πληρωμής με τις απαραίτητες πληροφορίες.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς, ο επισκέπτης θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσει με email και με αντίγραφο της κατάθεσης του, ώστε να παραλάβει ως απάντηση επιβεβαίωση του ραντεβού του στο email του, μόλις η κατάθεσή του επιβεβαιωθεί από την τράπεζα.

Ακύρωση Ραντεβού

Σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού ατομικής συνάντησης (συνεδρία μέσω Skype ή τηλεφώνου), με υπαιτιότητα του συμβουλευόμενου, ο συμβουλευόμενος υποχρεούται  να ενημερώσει για την ακύρωση οπωσδήποτε εγγράφως στο email irini@irinimiller.com τουλάχιστον 24 ώρες πριν το προκαθορισμένο του ραντεβού ώστε να του αποσταλεί στο ακέραιο το ποσόν που είχε καταθέσει, διαφορετικά το ποσόν παρακρατείται ως επιζήμια παρακώληση λειτουργίας των προγραμματισμένων ραντεβού.
Σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού ατομικής συνάντησης (συνεδρία μέσω Skype ή τηλεφώνου), με υπαιτιότητα των υπευθύνων του irinimiller.com, οι υπεύθυνοί του irinimiller.com υποχρεούνται να ενημερώσουν οπωσδήποτε για την ακύρωση  εγγράφως στο   email του πελάτη, τουλάχιστον 24 ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, ώστε να επιστραφεί στο ακέραιο, το ποσόν της κατάθεσης στον Συμβουλευόμενου.

Παράδοση Ψηφιακών Προϊόντων

Τα ψηφιακά προϊόντα που αγοράζει ο επισκέπτης με πιστωτική κάρτα αποστέλλονται αυτόματα και απευθείας στο δηλωθέν email του, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί επιτυχώς η πληρωμή μέσω PayPal.
Στην περίπτωση αγοράς με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο επισκέπτης θα πρέπει οπωσδήποτε  να ενημερώσει με email στο irini@irinimiller.com σχετικώς, ώστε να παραλάβει ως απάντηση το προϊόν/υπηρεσία της επιλογής του στο email του, μόλις η κατάθεσή του επιβεβαιωθεί από την τράπεζα.

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος διαθέτει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα
Το irinimiller.com ακολουθεί όλους τους όρους και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το  δίδονται με τη συναίνεση του δικαιούχου προσώπου και εν γνώσει και με ρητή έγκριση αυτού προς αρχειοθέτηση και επεξεργασία τους από την oμάδα του irinimiller.com της Irini Miller για τις ανάγκες των σχετικών αιτούμενων υπηρεσιών, όπως εκτέλεση και αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών και “downloads”, αποστολή newsletter, κλπ. Το irinimiller.com δεσμεύεται πως θα κάνει χρήση των ατομικών στοιχείων μόνο για τον σκοπό για τον οποίον ο πελάτης / χρήστης της ιστοσελίδας τα έχει δηλώσει, και για κανέναν άλλον σκοπό (όπως π.χ. αποστολή διαφημιστικών e-mail χωρίς τη συναίνεση του χρήστη ή κάτι άλλο).
Το irinimiller.com τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης παραμένει εγγεγραμμένο μέλος στις λίστες αλληλογραφίας που έχει εγγραφεί (πχ. newsletter). Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

Επιφυλάξεις

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για τη σωστή ανανέωση των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε και να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε διατηρούμε την όποια ευθύνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστότοπου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα άρθρα και λοιπά κείμενα είναι αποτέλεσμα δημιουργικής γραφής και τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στη συγγραφέα Irini Miller και την ομάδα των συνεργατών της. Το irinimiller.com  κατέχει τα αντίστοιχα και αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσής τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμπερασματικά, κανένας χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η δημόσια παρουσίαση της ιστοσελίδας, αποσπάσματος αυτής ή των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των πληροφοριών/κειμένων/φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο irinimiller.com , ούτε με την αναφορά ως “πηγή”, αν προηγουμένως δεν έχει γίνει έγγραφο αίτημα.
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απορίες - Ερωτήσεις
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου και με την Ομάδα μου στο irini@irinimiller.com .